Cement

Çimento, ana hammaddeleri kalkerle kil olan ve mineral parçalarını (kum, çakıl, tuğla, briket ..vs.) yapıştırmada kullanılan bir malzemedir.

Çimentonun bu yapıştırma özelliğini yerine getirebilmesi için mutlaka suya ihtiyaç vardır. Çimento, su ile reaksiyona girerek sertleşen bir bağlayıcıdır. Kırılmış kalker, kil ve gerekiyorsa demir cevheri ve / veya kum katılarak öğütülüp toz haline getirilir. Bu malzeme 1400-1500°C'de döner fırınlarda pişirilir. Meydana gelen ürüne "klinker" denir.

Daha sonra klinkere bir miktar alçı taşı eklenip (%4-5 oranında) çok ince toz halinde öğütülerek Portland Çimentosu elde edilir. Katkılı çimento üretiminde; klinker ve alçı taşı dışında, çimento tipine göre tek veya birkaçı bir arada olmak üzere tras, yüksek fırın cürufu, uçucu kül, silis dumanı vb. katılır. Çimento birçok beton karışımında hacimce en küçük yeri işgal eden bileşendir; ancak beton bileşenleri içinde en önemlisidir.

En çok kullanılan çimento tipleri Portland Kompoze Çimento, Katkılı Çimento, Cüruflu Çimento ve Sülfata Dayanıklı Çimento'dur, bunun dışında özel amaçlar için Beyaz Portland Çimentosu ve diğer bazı tip çimentolar kullanılmaktadır. Normal betonda agrega taneleri en sağlam unsur olduğundan, diğer iki unsur (çimento hamuru ve aderans) mukavemeti belirlemektedir. Çimento hamurunun mukavemeti önemli ölçüde su/çimento oranına da bağlıdır.

Betonda kullanılan çimento tipleri ve uygunluk değerlendirmesi TS EN 197 serilerinde standartlaştırılmıştır,

Çimento

Bölüm 1: Genel çimentolar, bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri;

Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi.

TS EN 197-1 standardı çıktıktan sonra özel amaçlı üç çimento standardı dışındaki bütün eski standartlar yürürlükten kaldırılmıştır. Bu üç standart TS 21 Beyaz Portland Çimentosu, TS 22 Harç Çimentosu ve TS 10157 Sülfatlara Dayanıklı Çimento standartlarıdır. Yürürlükten kaldırılan genel amaçlı çimentoların eşdeğerleri yeni standartta kapsanmaktadır (Tablo 1).

Yeni TS EN 197-1 standardı, ülkemizde şu anda beton üretiminde kullanılan çimento tiplerinden daha fazla çimento tipinin kullanılabileceğini sağlamaktadır.

Çimento Tipleri

Çimentoların İşaretlendirilmesi

TS EN 197-1, çimentoları, CEM I’den (Portland Çimentosu) CEM V’e (kompoze çimento) kadar beş ana tipte işaretlendirmektedir. Işaretleme şunları içermektedir: ana çimento tipi; Portland çimento klinkeri oranı; ikinci ana bileşen; standart (örn. 28-günlük) dayanım sınıfı ve erken dayanım kazanma hızı.

Örneğin bir Portland Cüruflu Çimento tipi şu şekilde gösterilir:

CEM II/A-S 42,5 N
Alt-sınıf “N” normal erken dayanımı, “R” hızlı erken dayanımı göstermektedir.
Standart dayanım sınıfları
Alt-tip, ikinci ana bileşeni (bu örnekte yüksek fırın cürufunu) göstermektedir.
Portland çimentosu klinkerinin oranını (A) yüksek, (B) orta ve (C) düşük olarak göstermektedir.
Ana çimento tipi
Çimentonun Bileşen Malzemeleri

Tablo 1’de de gösterilen TS EN 197-1‘deki değişik çimento tiplerine göre çimentonun bileşen malzemeleri şu şekildedir:

Ana bileşen, örn. Portland çimentosu klinkeri;
İkinci ana bileşen, örn. uçucu kül, yüksek fırın cürufu, kalker, silis dumanı;
Minör ilave bileşen, örn. uçucu kül, yüksek fırın cürufu, kalker, doğal puzzolan;
Priz ayarlayıcı, örn. kalsiyum sülfat;
Kimyasal katkılar, örn. pigmentler, hava sürükleyici katkılar.
İkinci ana bileşeni belirten harfler şu şekildedir:

S – yüksek fırın cürufu;

D – silis dumanı;

P – doğal puzzolan;

Q – doğal kalsine puzzolan;

V – silissi uçucu kül;

W – kalkersi uçucu kül;

T – pişmiş şist;

M- üsttekilerden ikisi veya daha fazlası.

Tablo 1: TS EN 197-1’e Göre Çimento Tipleri

İptal Edilen Türk Standardı

İptal Edilen Türk Standardına Göre İşaretleme

Çimento

TS EN 197-1 İşaretlemesi

Klinker İçeriği, %

TS 19

Portland Çimento

CEM I

% 95-100 Klinker

TS 12139

PCÇ

Portland-Cüruflu Çimento

CEM II/A-S
CEM II/B-S

% 80-94 Klinker + % 6-20 Cüruf
% 65-79 Klinker + % 21-35 Cüruf

TS 12141

PSFÇ

Portland-Silis Dumanlı Çimento

CEM II/A-D

% 90-94 Klinker + % 6-10 S.Dumanı

TS 10156

Portland-Puzolanlı Çimento

CEM II/A-P
CEM II/B-P
CEM II/A-Q
CEM II/B-Q

% 80-94 Klinker + % 6-20 D.Puzolan
% 65-79 Klinker + % 21-35 D.Puzolan
% 80-94 Klinker + % 6-20 DK.Puzolan
% 65-79 Klinker + % 21-35 DK.Puzolan

TS 26

 

CEM II/A-Q
CEM II/B-Q

% 80-94 Klinker + % 6-20 DK.Puzolan
% 65-79 Klinker + % 21-35 DK.Puzolan

TS 640

UKÇ

Portland-Uçucu Küllü Çimento

CEM II/A-V
CEM II/B-V
CEM II/A-W
CEM II/B-W

% 80-94 Klinker + % 6-20 SU.Kül
% 65-79 Klinker + % 21-35 SU.Kül
% 80-94 Klinker + % 6-20 KU.Kül
% 65-79 Klinker + % 21-35 KU.Kül

TS 10156

Portland-Pişmiş Şistli Çimento

CEM II/A-T
CEM II/B-T

% 80-94 Klinker + % 6-20 P.Şist
% 65-79 Klinker + % 21-35 P.Şist

TS 12140

PLÇ

Portland-Kalkerli Çimento

CEM II/A-L
CEM II/B-L
CEM II/A-LL
CEM II/B-LL

% 80-94 Klinker + % 6-20 L.Kalker
% 65-79 Klinker + % 21-35 L.Kalker
% 80-94 Klinker + % 6-20 LL.Kalker
% 65-79 Klinker + % 21-35 LL.Kalker

TS 12143

PKÇ

Portland-Kompoze Çimento

CEM II/A-M
CEM II/B-M

% 80-94 Klinker + % 6-20 Katkılar
% 65-79 Klinker + % 21-35 Katkılar

 

Başkent O.S.B. 11.Cadde No:3 Temelli / ANKARA+90 312 394 16 00+90 312 394 16 01info@betonteknik. com