Mixing water

Beton üretiminde kullanılan karışım suyunun iki önemli işlevi vardır:

Kuru haldeki çimento ve agregayı plastik, işlenebilir bir kütle haline getirmek.
Çimento ile kimyasal reaksiyon yaparak plastik kütlenin sertleşmesini sağlamak.
Kıvam m3 'e giren su miktarına bağlıdır. Hatırlanacağı üzere beton mukavemeti, su/çimento oranına bağlıdır. İşte bu sebeple şantiyeye teslimi yapılan taze betona daha fazla kıvam kazandırmak amacıyla fazladan su katmak betonun mukavemetini yok eder.

Genel olarak içilebilir nitelik taşıyan bütün sular betonda kullanıma uygundur. Ancak, betonda kullanılacak suyun içilebilir özellikte olması şart değildir. Birtakım ön deneyler yapılmak kaydıyla, içilemeyen sularla gayet kaliteli beton üretilebilinir. Bununla birlikte karışım suyu içinde bulunabilecek tuz, asit, yağ, şeker, lağım ve endüstriyel atıklar gibi bazı maddeler betonda istenmeyen etkiler yaratabilir. Karışım suyunun analizlerle belirlenmesi ve kalitesinin belli aralıklarla denetlenmesi şarttır. Betonun bünyesinde çimento ile reaksiyona girmeyen fazla suyun bıraktığı boşluklar yalnız dayanımı düşürmekle kalmamaktadır.

Boşluklardan içeri giren zararlı unsurlar (klor, sülfat vb.) beton ve donatıya zarar vermekte ve betonun ömrünü kısaltmaktadır.

BETONA VERİLEBİLECEK EN BÜYÜK ZARAR, FAZLADAN SU KATILMASIDIR!

TS EN 206’ya göre karma suyu TS EN 1008 ‘e uygun olmalıdır. Standartta verilen Tablo 1’deki şartları sağlamalıdır

Tablo 1

Özellik

Kabul Şartı

Deterjanlar

Herhangi bir köpük iki dakika içerisinde kaybolmalı

Renk

Geri kazanılan suların dışında rengi açık sarıdan daha açık olmalı

Askıdaki katı madde miktarı

Geri kazanılan suların dışında 4ml'den az olmalı

Koku

Geri kazanılan sularda içinde çimento veya yüksek fırın cüruflu çimento olması halinde az bir miktar sülfür kokusu dışında koku bulunmamalıdır
Diğer sularda içilebilir sularda bulunannın dışında herhangi bir koku bulunmamalı, hidroklorik asit eklendiğinde hidrojen sülfür kokusu alınmamalıdır.

Asitler

pH≥4 olmalıdır

Organik madde

NaOH eklendiğinde belirlenen renk sarıya dönük kahverengi veya daha açık olmalıdır

 

Kimyasal Özellikler

1. Klorür içeriği

Klorür içeriği TS EN 206-1 Madde 5.2.7. seçilen değerleri geçmediğinin gösterilmesi halinde aşağıdaki değerleri geçebilir.

Tablo 2

Karışım Suyunun Kullanılacağı Betonun Cinsi

En Yüksek Klorür İçeriği mg/lt

Öngermeli veya şerbet

500

İçerisinde donatı veya diğer metal bulunan

1000

İçerisinde donatı veya diğer metal bulunmayan beton

4500

 

2. Sülfatlar


2000mg/l’yi geçmemelidir

3. Alkali


ASR’ye karşı önlem alınmadıkça 1500mg/l’yi geçmemelidir.

4. Zararlı Kirlenme


Öncelikle şekerler , fosfatlar , nitratlar , kurşun ve çinko için deneyler yapılabilir. Fakat bunların varlığında priz süresine etkisi ve miktarı belirlenmelidir.

Tablo 3

Madde

En Fazla Miktar(mg/l)

Şekerler

100

Fosfat Pb2O5

100

Nitrat NO3

500

Kurşun Pb2

100

Çinko Zn2

100

 

Geri Dönüşüm Suyu

Geri dönüşüm Suyunun Kaynakları:

Geri dönen betondaki su
Transmikser, pan mikser , pompa ve ajitatörlerin yıkanmasından açığa çıkan su
Sertleşmiş betonun su basıncıyla işlenmesinden açığa çıkan su
Beton üretimi sırasında doğan atık su

Geri Kazanılan Sular Hakkında Dikkat Edilecek Hususlar:

Çimento hidratasyonu izlenmelidir.
Yoğunluk (taze su eklenmesiyle) azaltılmalıdır
Kirlenmeye karşı önlem alınmalıdır
Yağlar (tuzakla) tutulmalıdır
Asit, deterjan ve tuzlardan uzak tutulmalıdır.
Asılı maddeler (0.2mm altı) sıklıkla karıştırılmalıdır
İnce madde miktarı
Klorür miktarı
Geri dönüşüm sularıda kimyasal içerik olarak yukarıda verilen sınırları sağlamalıdır. Suyun kimyasal analizi ilk ay içinde her hafta daha sonra her altı ayda bir yapılmalıdır.

Gerçek Su miktarı Geri Dönüşüm Suyu Kullanımında Dizayn

Geri dönüştürülmüş sudan gelen ilave agrega toplam agreganın %1 ini geçemez
Betonla ilgili özel durumlar olduğunda (öngermeli , hava sürüklemeli...) etkileri göz önüne alınmalıdır
Geri dönüşüm suyunun miktarı mümkün olduğunca gün içi beton üretimine eşit dağıtılmalıdır
Suyun yoğunluğu ya otomatik olarak yada gün içinde yoğunluğun en fazla olacağı zamanda ölçülmelidir.
Geri Dönüşüm Suyundaki İnce Malzemelerin Gerçek Su İhtiyacının Hesaplanması:

İnce Malzemelerin Beton Hesabına Katılması
1.01 kg/l' nin altında yoğunluğu olan suyun yok varsayalabilir düzeyde asılı madde taşıdığı varsayılır.Daha fazlaysa beton dizaynında hesaba katılmalıdır. İnce maddelerin su ihtiyacı ve işlenebilirliğe etkileri değişkendir
İnce maddelerin su ihtiyaçları çimentoya yakındır.
Doğru beton bileşimi için ön deneylerle gerçek su ihtiyacı belirlenmelidir
Sudaki ince maddelerin hacmi beton bileşiminde hesaba katılmalıdır.

Başkent O.S.B. 11.Cadde No:3 Temelli / ANKARA+90 312 394 16 00+90 312 394 16 01info@betonteknik. com